Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys ry - EHY Ry | Kirjaudu sisään | Yhteystiedot

Sivukuva
Eläinlääkärihygieenikkoyhdistyksen apuraha 2020: Apuraha jaetaan eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle ympäristöterveydenhuollon alaan kuuluvasta koulutuksesta tai matkasta. Apurahan suuruus on enintään 1000 euroa. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla sihteerille enni.tuutti(at)fimnet.fi. Apurahahakemus lähetetään vain sähköisesti ja sen on oltava perillä viimeistään 30.9.2020 klo 16.00. Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

  

 

 

 

 

Jäsenille:

Oletko jo EHY Ry:n jäsen?
Kirjaudu sisään: